Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg


Pak samen criminaliteit door jongeren met een LVB effectief aan

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van crimineel gedrag. Ze raken sneller in de problemen omdat ze weinig inzicht in de consequenties van hun daden hebben en over minder inlevingsvermogen beschikken. Wist je al dat een groot deel van de jongeren die in detentie zitten, een LVB heeft?

Jongeren met een LVB kunnen ook sneller slachtoffer worden van criminaliteit. Risico’s schatten ze niet (goed) in en ze laten zich makkelijk voor het karretje spannen van minder goed bedoelende mensen. Zo worden ze bijvoorbeeld ingezet als geldezel (ook wel money mule genoemd) of katvanger, waarvoor ze hoge boetes krijgen als ze worden gepakt.

Herken je als professional een LVB op tijd, dan kun je op een andere manier met deze jongeren omgaan en passende hulp en begeleiding bieden. Dat helpt bij het verminderen van het risico dat ze slachtoffer of dader van criminaliteit worden én bij het voorkomen van recidive. Om dit voor elkaar te krijgen, heb je de expertise van ketenpartners uit zowel het veiligheidsdomein als de zorg nodig.

LVB en de samenwerking op veiligheid en zorg

Erkenning en signalering van een LVB ontbrak, zo leerde een rapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid eind 2016. Ook wisselden netwerk- en ketenpartners weinig informatie uit als er vermoedens waren van een LVB. Reden om te werken aan de bewustwording over LVB onder professionals uit het veiligheids- en sociaal domein.

In 2020 werd een grote LVB tour voor de strafrechtketen georganiseerd, die uiteindelijk door corona online werd gehouden. Ruim 700 professionals uit de strafrechtketen sloten zich hierbij aan en kregen praktische informatie en handreikingen. Lees hier een kort verslag van de tour of kijk een deel van de LVB-tour terug.

Aan de slag met jongeren met een LVB

Ga aan de slag met jongeren met een LVB. Met de achtergrondinformatie, werkwijzen en documenten in het dossier jongeren met een LVB en criminaliteitop de website Wegwijzer jeugd en veiligheid zet je direct de eerste stappen voor een betere aanpak. Heb je vragen of opmerkingen? Bel of mail met Frannie Herder: Frannie.Herder@hetccv.nl, 06 12 06 47 72.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid