Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg


Pak huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan

Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het handig als je de informatie en aanpakken die je daarvoor nodig hebt, goed kunt vinden. Dat blijkt nu juist lastig te zijn. Daarom werken het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut samen. Met elkaar verzamelen, verrijken, duiden en delen we kennis, werkwijzen en onderzoeken op dit onderwerp.

Ons doel is om deze informatie voor professionals zo eenduidig en toepasbaar mogelijk te maken. Daar zetten we de eerste stappen in. Want ook samenwerken tussen kennisinstituten, is een mooie uitdaging. Naar de toekomst toe maken we onze samenwerking intensiever, door bijvoorbeeld gezamenlijk bijeenkomsten of workshops te organiseren. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling en de samenwerking op veiligheid en zorg

De samenwerking tussen veiligheid en zorg is bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling essentieel. Want professionals uit het veiligheidsdomein en uit het zorgdomein hebben de taak om samen te zorgen voor basisveiligheid rondom het gezin of de persoon. We weten allemaal hoe moeizaam het is om goed integraal samen te werken; dat geldt zeker ook op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vanuit het CCV zien we dat samen reflecteren op de onderlinge samenwerking werkt: je helpt elkaar verder en leert elkaar steeds beter te begrijpen. 

Wil je hier mee aan de slag? Ga naar ons dossier huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verschillende trainingen en werksessies gaan we in op de onderlinge samenwerking. Een intervisie is bijvoorbeeld ook een goede manier om hiermee gericht aan het werk te gaan. 

Aan de slag met huiselijk geweld en kindermishandeling

Ga aan de slag met de aanpak van kindermishandeling, gebruik de informatie op onze website Wegwijzer jeugd en veiligheid.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid