Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Veerkracht in het corporatiebezit

Onderzoek naar de instroom van kwetsbare groepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in woningen van corporaties.

Beschrijving

Sinds 2006 wonen er meer mensen met een (erg) laag inkomen in corporatiewoningen dan mensen met een middeninkomen of een hoog inkomen. Nieuwe bewoners hebben niet alleen overwegend een laag inkomen, zij zijn ook vaker laag opgeleid en hebben vaker te maken met psychische problemen, fysieke gezondheidsproblemen of met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Deze kwetsbare groepen hebben een verminderde zelfredzaamheid. Velen hebben zorg, ondersteuning of begeleiding nodig. Maar door hun verminderde zelfredzaamheid zijn ze vaak ook minder goed in staat om anderen bij te staan. Daardoor neemt ook de zogenaamde ‘samenredzaamheid’ in corporatiebuurten (buurten waar meer dan twee derde van de woningen in het bezit is van corporaties) af. Tegelijkertijd met de toename van kwetsbare groepen, neemt ook de overlast van buren (en buurtgenoten) toe in het corporatiebezit. Ook problemen met schulden, verslaving en agressief gedrag komen vaker voor, terwijl de sociale cohesie afneemt.

De leefbaarheid (op basis van de Leefbaarometer) heeft zich in de corporatiebuurten lang gunstig ontwikkeld –zelfs gunstiger dan gemiddeld in Nederland. Sinds 2012 is hierin een kentering opgetreden en gaat de leefbaarheid er achteruit.

Organisatie

Rigo in opdracht van Aedes

Download

Download het onderzoek Veerkracht in het corporatiebezit op de website rigo.nl.