Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Uitvoering Meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2017 – 2020

De 30 Zorg- en Veiligheidshuizen in ons land hebben zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet als dé regisseurs voor samenwerking in de meest ingewikkelde casuïstiek. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.

De Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) in ons land hebben te maken met complexe domeinoverstijgende problemen. Zij brengen de kennis en expertise van gemeentelijke, straf- en zorgorganisaties bijeen om een passende aanpak te vinden voor mensen met zeer ingewikkelde problemen en (vaak) een hoog veiligheidsrisico. Problemen waar geen standaardoplossingen voor bestaan.

Conclusies

De Eindrapportage Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen laat zien dat er beter wordt samengewerkt op inhoudelijke thema’s (verbinding met de omgeving en specifieke thema’s) en op het op orde brengen van ‘het huis’ op wezenlijke onderdelen (informatiedeling en privacy, ICT-gebruik en positionering).

De conclusie van het eindrapport is dat ZVH hun positie als procesregisseurs in de aanpak van zeer complexe, meervoudige casuïstiek de afgelopen jaren flink hebben versterkt.

De samenwerking binnen en tussen de ZVH'en vinden alle partijen zó nuttig dat er ook de komende jaren op deze manier verder wordt gewerkt (om meer ingewikkelde problemen van inwoners voor hen en hun omgeving hanteerbaar te maken).

Over de meerjarenagenda

De Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020 (MJA) is tot stand gekomen in samenwerking met 13 partners. De VNG was verantwoordelijk voor de implementatie. De ministeries van JenV en VWS, de VNG en de Landelijke Vereniging van Managers Zorg- en Veiligheidshuizen waren opdrachtgever.

Download