Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Privacy in het sociaal domein: Veelgestelde vragen

Veel gemeenten en organisaties in het sociaal domein worstelen met privacy en persoonsgegevens. Zeker sinds de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze publicatie staan veelgestelde vragen over het goed helpen van mensen en het beschermen van hun privacy.

Beschrijving

Voor deze handreiking is een serie vragen verzameld, waarnaar verschillende gemeenten gekeken hebben. Bijvoorbeeld: Wanneer mogen professionals nog een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Wat mag of moet een professional doen bij vermoedens van fraude in het kader van een andere wet? Wat valt nu wel en niet onder een ‘dossier’? Hoe zit het met persoonlijke aantekeningen?

Organisatie

VNG

Download

Download de publicatie Privacy in het sociaal domein: Veelgestelde vragen op de website programmasociaaldomein.nl