Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Periodiek beeld handhaving

Uit dit onderzoek blijkt dat politie problemen in wijken onvoldoende kan voorkomen doordat te veel van haar wordt gevraagd.

De Inspectie JenV onderzocht de aanpak van de vier meest voorkomende problemen: ondermijning (vermenging van boven- en onderwereld), personen met verward gedrag, problematische jeugdgroepen en verkeer. Deze problemen doen zich vaak plaatselijk voor. Goed geïnformeerde wijkagenten kunnen tijdig ingrijpen om te voorkomen dat problemen uitmonden in onveilige situaties.

Wijkagenten worden in middelgrote steden en in landelijk gebied vaak ingezet voor noodhulp. Ook zorgt het grote aantal meldingen over personen met verward gedrag voor een flinke belasting. Wijkagenten hebben nauwelijks tijd om te investeren in wijkcontacten, hun kennis van de wijk neemt hierdoor af. De politie heeft te weinig informatie om problemen te voorzien en in te grijpen vóórdat het echt onveilig wordt. Daardoor moet zij vaker repressief optreden: in actie komen bij onveilige situaties.

Aanbevelingen

Voor een effectief politiekorps moeten de minister van Justitie en Veiligheid, de burgemeesters en het Openbaar Ministerie aangeven wat voor soort politie er in Nederland gewenst is. Nu beweegt de politie zich van een organisatie die preventief problemen kan voorkomen door contacten met alle lagen van de bevolking naar een organisatie die repressief optreedt als de problemen zich voordoen. De Inspectie JenV beveelt de korpschef van de nationale politie aan om aan te geven wat er nodig is voor een politie die in contact is met alle lagen van de samenleving en wat er nodig is voor een meer repressieve organisatie.

De belasting van de politie kan verminderen indien meldingen over verwarde personen eerder bij de juiste hulpverleners komen. Daarom geeft de Inspectie JenV de minister van JenV de aanbeveling om met de verantwoordelijke bewindspersoon van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te bespreken hoe signalen over verwarde personen vroeg zijn op te pikken om ze snel aan zorginstanties door te kunnen geven.

Organisatie

Inspectie JenV

Download

Download het onderzoek 'Periodiek beeld handhaving'op de website inspectie-jenv.nl