Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Onderzoeksrapport Multiprobleemgezinnen Veiligheid & Overlast

Onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) naar ‘witte vlekken’ in de aanpak van multiproblematiek. Het onderzoek leverde ook bouwstenen op voor een aanpak.

Beschrijving

Professionals in zowel het veiligheids- als het sociaal domein zijn in het onderzoek uitgedaagd om hun werkveld te overstijgen en hier op afstand naar te kijken. De opgehaalde inzichten vind je terug in dit rapport. 

In het onderzoek lopen als rode draad 4 fundamenten: 

  • Gezin
  • Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Samenwerking
  • Beleid (lokaal-regionaal-landelijk).

Multiproblematiek betekent dat zich meerdere problemen op verschillende leefgebieden voordoen. Bijvoorbeeld problemen tegelijkertijd op het gebied van  werk, wonen, en vrije tijd. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat problemen ook doorgegeven worden van generatie op generatie, de zogenoemde intergenerationele overdracht. Voeg daarbij het spanningsveld toe dat mensen graag zelf hun problemen op willen lossen (zelfstandigheid) maar tegelijkertijd afhankelijk zijn van hulp of andere voorzieningen, en je proeft wel dat de aanpak van multiproblematiek behoorlijk uitdagend is. Als je dan ook nog inzoomt op veiligheid en overlast, krijg je weer nieuwe informatie over de dynamiek die speelt in gezinnen waar multiproblemen spelen. 

Het gegeven dat een multiprobleemgezin bij zowel het sociale domein als het veiligheidsdomein apart in beeld kan zijn, vraagt om een andere ketensamenstelling. Juist als partners uit het sociaal domein samenwerken met veiligheidspartners, kan er een effectieve aanpak komen die een goede kans van slagen heeft. Dit vraagt wel om een verbreding van kennis, vaardigheden en competenties van alle betrokken professionals. Want er heerst hier ook een spanningsveld waar professionals mee om moeten gaan. 

Het is een spanningsveld tussen de zogenoemde systeemwereld van organisaties, en de leefwereld van een gezin met multiproblemen. Want elke betrokken partner is een vertegenwoordiger van een organisatie, die zijn eigen doelstellingen, werkwijzen, protocollen en wellicht zelfs wetgeving kent (systeemwereld). Vaak vormt dit het kader waarbinnen kan worden ingegrepen. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook aansluit bij wat het gezin nodig heeft. Die zit nu in de ellende (dat is zijn leefwereld) en wil passende hulp voor zijn probleem. Het kan dus best zijn dat wat het gezin nodig heeft, vanuit de werkwijze of het protocol niet kan worden geboden. Dit maakt het uitdagend voor professionals om in te grijpen. Ze zoeken naar ‘de norm’. 

Zij hebben bijvoorbeeld de vraag ‘wanneer mag ik bepalen dat er in een gezin wordt ingegrepen?’ Alle partners willen hierin steeds meer samen antwoorden op vinden. Hun kaders van protocollen, wet- en regelgeving, bieden alvast houvast. Wat ze nog meer nodig hebben is een veilige omgeving waarin ze deze vragen kunnen stellen zodat dit een stabiele basis vormt van waaruit ze gezamenlijk kunnen ingrijpen. Dat levert creatieve en multidisciplinaire oplossingen waar gezinnen met multiproblemen werkelijk mee zijn geholpen. 

Voor een effectieve aanpak van multiprobleemgezinnen (MPG) waar veiligheid en overlast een rol spelen, is het nodig dat ketenpartners met elkaar om de tafel gaan. Sterker nog: het vraagt vaak om samenwerking met andere partners dan men tot nu toe gewend is, bijvoorbeeld met een afdeling openbare orde en veiligheid van de gemeente en ook gezinsmanagers. Daarnaast moeten professionals hun kennis, vaardigheden en competenties over de aanpak van multiproblemen verbreden.

Organisatie

Het CCV in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Download

Download het onderzoek Multiprobleemgezinnen Veiligheid &Overlast