Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Kamerbrief over aanpak van personen met verward gedrag

Brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de aanpak van personen met verward gedrag.

Beschrijving

De afgelopen drie jaar is onder aanvoering van het Aanjaagteam en het Schakelteam personen met verward gedrag ingezet op een goed werkende persoonsgerichte aanpak. In de brief wordt aan de hand van de rapportage ‘Stand van het land’ ingegaan op de huidige stand van zaken en geschetst wat de plannen voor de komende tijd zijn.

Het gaat om acties op het gebied van een integrale persoonsgerichte aanpak en ondersteuning van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, de Ketenveldnorm, monitoring en scholing, de generieke module acute ggz, de inzet van ervaringsdeskundigen, passend vervoer, en het landelijk meldnummer niet-acuut. Deze onderwerpen zijn door het Schakelteam als prioritair benoemd.

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Download

Download de brief en de rapportage ‘Stand van het land’ op de website rijksoverheid.nl.