Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Handreiking implementatie Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Het doel van de Ketenveldnorm is om een geïntegreerd en domein overstijgend zorgaanbod te organiseren voor personen van 18 jaar en ouder die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel.

Beschrijving

Dit zorgaanbod (de levensloopfunctie) kan alleen worden georganiseerd als het sociaal domein, het zorgdomein, het forensisch domein en het veiligheidsdomein samenwerken. In vier proeftuinen wordt gewerkt aan de implementatie van de Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. De handreiking is voor de zeven andere regio’s die in 2020 moeten starten om in 2021 landelijk volledig operationeel te kunnen zijn.

Aanbevelingen uit de handreiking zijn:

  • Stel een projectleider aan die circa vier dagen per week beschikbaar is en een netwerk heeft binnen de verschillende domeinen.
  • Sluit aan bij bestaande structuren in de regio; maak kennis, leg verbindingen en maak heldere werkafspraken om de samenwerking goed te laten verlopen.
  • Betrek de bestuurlijk verantwoordelijke burgemeesters en wethouders.
  • Maak kennis, leg verbindingen en maak heldere werkafspraken met de Zorg- en Veiligheidshuizen in de regio.

Download

Download de Handreiking implementatie Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg op de website continuiteitvanzorg.nl