Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Handelingsperspectief Zorg & Veiligheid

De handreiking is een handvat voor bestuurders bij het leggen van de verbinding tussen zorg en veiligheid. In de publicatie staan concrete instrumenten waarmee bestuurders sturing kunnen geven.

Beschrijving

De sturingsinstrumenten voor bestuurders zijn:

  • Beleidskracht: de gemeente heeft de wettelijke verplichting of mogelijkheid om beleid te bepalen. Dit geldt bijvoorbeeld in de Wmo 2015 en de jeugdwet.
  • Regiekracht: de gemeente is in bijvoorbeeld het geval van Veilig Thuis en de jeugdregio de systeemverantwoordelijke. Dit houdt in dat zij de inrichting en verantwoordelijkheden van de organisatie voor dit onderwerp belegt. Met deze regiekracht kan de gemeente de teugels aanhalen of laten vieren bij andere organisaties, maar heeft vaak minder te zeggen over de concrete uitvoering van taken.
  • Samenwerkingskracht: de gemeente heeft niet overal finale zeggenschap. In sommige samenwerkingsverbanden bezit de gemeente een gedeelde verantwoordelijkheid en heeft het slechts een stem in het uiteindelijke besluit. Het gemeentelijke bestuur heeft daarom invloed op besluiten, maar niet altijd complete zeggenschap.
  • Organisatiekracht: intern heeft een bestuurder invloed op de vorm van de organisatie. In voorkomende gevallen bezit een wethouder of burgemeester de portefeuille ambtelijke organisatie.

Organisatie

VNG

Download

Download de handreiking Handelingsperspectief Zorg & Veiligheid op de website vng.nl