Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Geweld hoort nergens thuis: 3e voortgangsrapportage

Deze rapportage beschrijft de inspanningen en resultaten van het programma Geweld hoort nergens thuis in de 2e helft van 2019.

Beschrijving

Het doel van ‘Geweld hoort nergens thuis’ is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken.

Op actielijn 1 ‘Eerder en beter in beeld’ is grote progressie zichtbaar. Het programma is pas betekenisvol als de gezinnen en huishoudens die eerder en beter in beeld komen, ook goed worden geholpen. Hier richt actielijn 2 ‘Stoppen en duurzaam oplossen’ zich op. Uit de rondetafelgesprekken in de regio’s blijkt dat hier steeds meer aandacht voor is, en ook dat er nog forse stappen gezet moeten worden.

Regio’s geven aan dat het aantal meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis (fors) is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren en dat mede daardoor het aantal meldingen dat niet binnen de wettelijke termijnen kan worden afgehandeld.

Organisatie

Het nationale meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ werkt in opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Download

Download de rapportage Geweld hoort nergens thuis op de website rijksoverheid.nl