Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Eindrapportage CityDeal

Criminaliteit en overlast voorkomen door een slimmere samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners op lokaal niveau. Dat is waar de CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad, onderdeel van het traject Betere samenwerking tussen zorg en veiligheid, zich voor heeft ingezet. Zeven gemeenten werkten hierin samen met het Rijk. De CityDeal presenteerde op 1 november 2019 haar eindrapport.

Beschrijving

De experimenten van CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad hebben geleid tot nieuwe vormen van samenwerking, inzicht in fundamentele knelpunten en geoptimaliseerde werkwijzen. Dit blijkt uit de afzonderlijke deelrapportages van de experimenten en de gevoerde gesprekken met de stedelijk projectleiders, die deze opbrengsten als zeer waardevol zien.

Op kleine schaal maakten verschillende experimenten ook daadwerkelijk verschil in het leven van een kwetsbare inwoner.

In de experimenten schuurden de werelden van zorg en sociaal domein en veiligheid regelmatig. Hierdoor ervoeren stedelijk projectleiders niet altijd een gemeenschappelijke (bestuurlijke) verantwoordelijkheid voor het combineren van zorg en veiligheid.

Verschillende experimenten maakten aannemelijk dat gerichte zorginterventies zorgen voor een positief effect op sociale veiligheid. Het volledig in kaart brengen en aantonen van de maatschappelijke effecten via monitoring is niet gelukt.

De belangrijkste tips en tricks zijn:

  • Zorg bij een leertraject, waarbij diverse steden deelnemen, voor een gemene deler in de hoofdopgaven van de experimenten.
  • Beschik bij de start van een gezamenlijk leertraject, zoals een CityDeal, over een volwaardig projectplan.
  • Laat burgemeester én wethouder van zorg/sociaal domein indiener zijn van het experiment op het terrein van zorg en veiligheid.
  • Leg geen uniforme manier van onderzoek op bij de start van het experiment.
  • Kondig bij de start van het experiment enkele momenten met bestuurders binnen de looptijd aan.
  • Richt een opschalingsproces naar het Rijk in zodat gemeenten hier gebruik van kunnen maken indien nodig.

Organisatie

Agenda Stad

Download

Download de Eindrapportage CityDeal op de website agendastad.nl