Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Documenten

Filter zoekresultaten

Rapport 'De kracht van de wijk-GGD'er'

20 september 2021

De wijk-GGD’er voorziet duidelijk in een behoefte en hij denkt standaard buiten de gebaande paden om oplossingen te vinden voor overlast die mensen met verward gedrag veroorzaken. Professionals die met een wijk-GGD’er samen werken, willen niet meer zonder hem. Dit blijkt uit onderzoek dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in opdracht van ZonMw uitvoerde naar de werkzame bestanddelen van de werkwijze van de wijk-GGD’er.

lees meer

Vangnet voor Victor

12 maart 2021

Vangnet voor Victor is een boek met inzichten uit de zorg en de veiligheid, én waar deze twee werkvelden elkaar raken. In het boek staan verhalen, ervaringen en waarnemingen die inspiratie en praktische handvatten geven om in de (gemeentelijke) praktijk deze domeinen succesvol te verbinden.

lees meer

Levenslange obstakels. Een levensloopstudie naar licht verstandelijk beperkten in het strafrecht en in de zorg

07 december 2020

Het document 'Levenslange obstakels. Een levensloopstudie naar licht verstandelijk beperkten in het strafrecht en in de zorg' is aantrekkelijk voor beleidsprofessionals bij o.a. politie, gemeenten, onderwijs en jeugdreclassering. Het laat zien hoe ingewikkeld het is om een doorlopende begeleiding te bieden aan personen met een LVB en geeft tips hoe dit te verbeteren.

lees meer

Periodiek beeld handhaving

02 september 2020

Uit dit onderzoek blijkt dat politie problemen in wijken onvoldoende kan voorkomen doordat te veel van haar wordt gevraagd.

lees meer

Geweld hoort nergens thuis

23 mei 2020

Vierde voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis. De focus van het programma ligt in de tweede helft van 2020 onder andere op het aanjagen en ondersteunen van regio’s, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en professionals bij het implementeren van de visie Gefaseerde ketenzorg.

lees meer