Product toegevoegd aan winkelmand

Veilige Vakantieparken


Samenwerkende overheidspartners: kies een strategie

Er is een veelvoud aan overheidspartners te betrekken bij de aanpak van misstanden op een vakantiepark. De samenwerking kan op 2 manieren plaatsvinden, afhankelijk van de strategie die wordt gekozen.

  • Ten eerste kan iedere partner afzonderlijk op grond van haar eigen bevoegdheden activiteiten verrichten. De achterliggende strategie kan zijn om voor een langere periode vanuit verschillende disciplines controles uit te voeren, om te laten zien dat de overheid 'er boven op zit'.
  • Ten tweede kan een actie(dag) worden gehouden waarbij een team bestaande uit verschillende disciplines voor een controle op een park aanwezig is. Voor dit soort handhavingsacties wordt vaak een convenant gebruikt waarin samenwerkingsafspraken zijn beschreven.

Voorbeelden

Voorbeelden van 2 overkoepelende convenanten:

Betrokken partijen

Gemeente

Ondernemer

Provincie

Politie

Openbaar Ministerie

Belastingdienst / Douane / FIOD

UWV

GGD

GGZ

Riec

Recron

Omgevingsdienst

Brandweer

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Verzekeringsbank

Veiligheidshuis

Kenniscentrum Handhaving & Naleving

Bemoeizorg teams

Ziektekostenverzekeraars

Koninklijke Marechaussee