Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilige Vakantieparken

Weren van ongewenste personen

Om ongewenste personen te weren kan worden ingezet op huis- of lokaalvredebreuk, waarbij een combinatie van strafrechtelijke en privaatrechtelijke maatregelen genomen kunnen worden.

Privaatrechtelijk

De privaatrechtelijke grondslag staat in het Burgerlijk Wetboek. In artikel 5:1 staat dat eigendom het meest omvattende recht is dat iemand op een zaak kan hebben. Dat betekent onder meer dat de eigenaar van een pand bepaalt wie dat pand of het terrein van dat pand mag betreden en onder welke voorwaarden hij daar mag verblijven. De huurder van een pand heeft dezelfde zeggenschap op grond van het huurrecht.

Strafrechtelijk

De strafrechtelijke grondslag is het strafbare feit ‘huisvredebreuk’, artikel 138 Wetboek van Strafrecht. Huisvredebreuk is ruimer dan alleen een woning. Het strafbare feit betreft ook besloten lokalen en besloten erven.

Het misdrijf kent twee verschijningsvormen: het weigeren om te vertrekken nadat de rechthebbende dat gevorderd heeft en het wederrechtelijk binnendringen. Gedurende de openingstijden zijn op publiek gerichte bedrijven en instellingen vrij toegankelijk. Als iemand vervelend is, kan de rechthebbende hem bevelen om te vertrekken. Na dat bevel is het verblijf niet langer toegestaan. Het verblijf is dan wederrechtelijk. Vervolgens moet daarna een tweede vordering van dezelfde strekking wordt gedaan. Als betrokkene nu niet weggaat is hij strafbaar.

Verblijfsontzegging

Het meest efficiënt/effectief is het op voorbaat weren van ongewenste bezoekers. Het juridisch weren is mogelijk door betrokkene een verblijfsontzegging uit te reiken. Dit is een uitdrukkelijke mondelinge of schriftelijke mededeling van de rechthebbende aan degene die niet meer welkom is. Iemand die ondanks het verbod de voor het voor het publiek toegankelijk terrein of lokaal betreedt, maakt zich schuldig aan wederrechtelijk binnendringen.
 

Collectieve verblijfsontzegging

Verblijfsontzeggingen kunnen betrekking hebben op één locatie, maar ook op meerdere locaties en betrekking hebben op meerdere rechthebbenden. Zo kunnen ondernemers samenwerken door collectieve ontzeggingen uit te reiken. Als één van de ondernemers een verblijfsontzegging uitreikt, geldt dit ook voor de collega-ondernemers met wie hij samenwerkt.

Wie

Ondernemers.

Doel

Het weren van ongewenste personen om de kwaliteit van het recreatiepark te bevorderen of weerhouden.

Voorwaarde

Het gaat om een privaat domein dat publiek toegankelijk is.

Risico

Waterbedeffect bij verblijfsontzeggingen die betrekking hebben op één locatie.

Juridische basis

artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek, artikel 138 Wetboek van Strafrecht

Status

Kansrijk.

Type aanpak

Saneren.

Best practices in andere domeinen