Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilige Vakantieparken

Exploitatievergunning

De exploitatievergunning is een bestuursrechtelijke bevoegdheid die gemeenten meer grip geeft op de onzichtbare effecten van ondermijning op de openbare orde en het woon- en leefklimaat in een gemeente. Deze vergunningsplicht kan ook worden ingezet op vakantieparken.

Meer informatie over de exploitatievergunning

Wie

  • Burgemeester

Doel

De burgemeester kan de bevoegdheid inzetten als bepaalde bedrijfsmatige activiteiten in een gebied, branche of gebouw de leefbaarheid en/of de openbare orde en veiligheid onder druk zetten. De vergunningplicht geeft de gemeente een instrument in handen om het uitvoeren van verstorende bedrijfsmatige activiteiten te kunnen reguleren en daarop dus meer grip te kunnen uitoefenen.

Type aanpak

  • Normaliseren
  • Saneren