Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilige Vakantieparken

Verwijder filters

Problematiek

(25)
(32)
(57)
(31)

Type aanpak

(22)
(51)
(69)

Gericht op

(40)
(48)
(31)

Grondslag

(58)
(10)
(28)
(30)

Overzicht barrières

Met deze barrières of maatregelen kun je de problematiek op vakantieparken aanpakken. Een combinatie van maatregelen levert vaak een duurzame oplossing. Welke combinatie dat is, hangt van de situatie af. Neem voor advies over een duurzame oplossing contact op met CCV-adviseur Lienke Hutten: Lienke.Hutten@hetccv.nl  of 06 12 056 691. Meer informatie over het selecteren van maatregelen.

Filter zoekresultaten

Inzet parkwachter of preventieteam

De inzet van een parkwachter of een groep parkwachters (geïnspireerd op buurtpreventieteams) vergroot de zichtbaarheid van personen op het park. Hierbij kan gedacht worden aan personen uit de VVE, maar ook burgers en andere vrijwilligers.

lees meer

Voorlichting brandweer

De brandweer geeft voorlichting om hiermee incidenten te voorkomen. De brandweer gaat hierbij bijvoorbeeld in op verschillende vragen.

lees meer

Buurtonderzoek

Het doel van een buurtonderzoek is het halen van informatie die nog niet eerder vergaard was, zoals welke bewoners bij welke huisjes horen, welke kentekens zich op het park bevinden en welke problemen de recreanten ervaren op het park. Daarnaast kan dit onderzoek ook worden gebruikt om de staat van de huisjes te controleren/waarnemen (evt. controle illegale bebouwing) en of er enige strijdige bedrijvigheid afspeelt in de huisjes.

lees meer

Controle autoteam

Het autoteam van de Belastingdienst controleert voertuigen op motorrijtuigenbelasting (MRB) en belasting van personenauto’s en motorrijtuigen (BPM). De controle is met name gericht op buitenlandse voertuigen waarvan bestuurder veelvuldig/permanent in Nederland verblijft.

lees meer

ANPR-actie

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. Door middel van automatische nummerherkenning kunnen auto’s van mensen met een openstaande belastingschuld snel en efficiënt worden geselecteerd.

lees meer

Huisnummers

Het toekennen van huisnummers aan recreatiewoningen heeft verschillende voordelen. Het vereenvoudigt de controle op illegale bebouwing. Daarnaast biedt het inzicht in de indeling van het park en mogelijk ook op de personen die er verblijven.

lees meer

Lichte bevelsbevoegdheid burgemeester

Een ‘licht’ bevel van de burgemeester heeft als doel een dreigende ordeverstoring te voorkomen, de orde te bewaren, dan wel de openbare orde te herstellen. Deze bevoegdheid is preventief en niet gericht op bestraffing.

lees meer

Aanpak tussenpersonen

Ook tussenpersonen spelen een rol bij de vakantiewoningen, zoals uitzendbureaus, makelaars en notarissen. Deze beroepsgroepen kunnen bewust of onbewust georganiseerde criminaliteit faciliteren.

lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid