Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilige Vakantieparken

Handreiking informatiebeeld recreatieparken voor gemeenten

De handreiking is een signaleringstool voor het maken van een informatiebeeld van een recreatiepark ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door gemeenten.

Het doel van de handreiking is om op zorgvuldige en transparante wijze tot een informatiebeeld te komen. De getrapte manier van informatieverzameling is in lijn met het ‘Model privacy protocol binnengemeentelijke gegevensdeling’.

Indicatoren

Elke fase van het instrument bestaat uit een uitgewerkte set gevalideerde indicatoren die kunnen worden gemeten. De gebruiker kan aan de hand van de eigen beschikbare informatie en datahuishouding keuzes maken welke indicatoren hij/zij wil en kan meten. Het informatiebeeld kan gebruikt worden om interventies vanuit de gemeentelijke handhavingstaak in te zetten. Het kan ook als input dienen bij deelname aan een integrale controle of worden ingezet als onderbouwing van een signaaldocument voor een integrale ondermijningscasus.

Informatiefases

De eerste informatiefase is het opstellen van een basisdataset, de tweede informatiefase richt zich op informatie verkrijgbaar uit observaties en de derde informatiefase bevat het binnengemeentelijk bronnenonderzoek.

Organisatie

De handreiking is ontwikkeld in opdracht van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland in samenwerking met Avans Hogeschool.

Download

Download de handreiking op brabant.nl