Product toegevoegd aan winkelmand

Veilige Vakantieparken

Gebiedsscan leefbaarheid en veiligheid verblijfsrecreatie

Een veiligheidsanalyse op en rond vakantieparken op de Noord-Veluwe als opmaat voor een gemeenschappelijke aanpak

In opdracht van het Programma 'Vitale Vakantieparken' Noord-Veluwe voerde Bureau Beke een gebiedsscan uit naar de leefbaarheid en veiligheid op en rond ruim 300 vakantieparken. Hieruit concluderen de onderzoekers dat er bij 7% van de onderzochte parken serieuze leefbaarheids- en veiligheidsproblemen spelen.

Conclusies

Het blijkt dat ruim 75% van de vakantieparken de zaken prima op orde heeft. Bij 18% zijn er wel eens lichte incidenten. Bij 7% van de onderzochte parken is er sprake van serieuze leefbaarheids- en veiligheidsproblemen.

De onderzoeksresultaten uit de gebiedsscan veiligheid en leefbaarheid verblijfsrecreatie zijn te gebruiken voor de te ontwikkelen gerichte en integrale aanpak van de in kaart gebrachte problematiek. Een regionaal expertiseteam ondersteunt de gemeenten daarbij. Hierin werken onder andere gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de belastingdienst samen om de problematiek integraal aan te pakken en maatregelen te nemen die de kwaliteit van de 'mindere parken' vergroten. Naast zaken als handhaving en controles gaat het nadrukkelijk ook om revitalisering en vernieuwing van parken.

Auteurs

Bo Bremmers en Henk Ferwerda

Organisatie

Bureau Beke, in opdracht van het Programma 'Vitale Vakantieparken' Noord-Veluwe

Link

  • Het onderzoeksrapport is te downloaden op de website van Bureau Beke