Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilig Bedrijventerrein


Ervaringen

De publiek-private samenwerking op het bedrijventerrein zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van deze aanpak. Deelnemers vertellen hoe de samenwerking tussen lokale partijen leidt tot meer veiligheid op het bedrijventerrein.

Ondernemer

Marcel de Rooij, ondernemer op bedrijvenpark Haven Zeven

“Van een bedrijventerrein kun je geen bunker maken, maar je moet er wel alles aan doen om het veilig te maken en houden. Om deze veiligheid te borgen is een publiek-private aanpak een goed hulpmiddel. Ondernemers, gemeente, politie en parkmanagement hebben frequent overleg en besluiten samen hoe problemen worden aangepakt. Het accent ligt op preventie, waardoor je niet achter de feiten aanloopt.”

Gemeente

Esther Holman, gemeente Leeuwarden

“Dankzij de publiek-private aanpak hebben we samen veel verbeterd op onze bedrijventerreinen. Onveilige kruisingen, het sluiten van hekken, de verlichting, ladders of containers tegen muren, brandveiligheid en cameratoezicht hebben daar vooral de aandacht. Dankzij de kennis en ervaring van procesbegeleiders van het CCV hoef je zelf het wiel niet opnieuw uit te vinden. Zij weten wat op andere bedrijventerreinen goed werkt en wat niet. En als elders iets goed functioneert, maak daar dan vooral gebruik van. Door de gezamenlijke aanpak blijf je met elkaar communiceren, elkaar opzoeken en haal je samen je doel!’

Brandweer

Herbert Willemsen, Brandweer Hollands Midden

“Dankzij deze samenwerking zijn we beter in staat onze preventieve taak uit te voeren. We kunnen alleen werken aan preventie als we zelf de kazerne uit komen en met mensen over brandveiligheid praten. En daar biedt het dit samenwerkingsverband een goed platform voor. Zo kweken we op een laagdrempelige manier bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel bij ondernemers.”

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid