Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilig Uitgaansgebied


Samenwerking in nieuw uitgaansgebied

In een nieuw uitgaansgebied is vaak nog geen structurele samenwerking tussen gemeente, politie en horeca. In Amstel III zijn stadsdeel Amsterdam Zuidoost, politie, brandweer, hotels en uitgaansgelegenheden daarom begonnen met een werkgroep om de uitdagingen op het gebied van veiligheid aan te pakken. Hieronder staat meer informatie over hun werkwijze en onderlinge communicatie.

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van:

  • Gemeente: openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, beheer, gebiedsontwikkeling.
  • Politie: de wijkagent en operationeel expert (bijv. op gebied van ondermijning).
  • Brandweer/veiligheidsregio.
  • Ondernemers: als er een ondernemersvereniging is, neemt in ieder geval de voorzitter of een aangewezen persoon vanuit het bestuur deel. In het pilotgebied is er geen ondernemersvereniging of -organisatie. Daarom sluit van iedere sector liefst een vertegenwoordiger aan, in dit geval: hoteleigenaar/-bedrijfsleider, nachtclubeigenaar en cafébedrijfsleider. Indien van toepassing kunnen andere horecaeigenaars (restaurant, fast service) ook aansluiten. De ondernemers in de werkgroep moeten liefst gemachtigd worden door de andere ondernemers in het gebied om mede namens hen het woord te voeren. Een format om dit te regelen is bijgevoegd.

Mogelijk zijn er andere stakeholders en sleutelfiguren in de wijk die belangrijk zijn voor de veiligheid, bijvoorbeeld de bewonersvereniging en/of (in geval van Amstel III) het Citymarketingbureau voor het stadsdeel en de stichting die de collectieve beveiliging regelt. Maar ook de regioconsulent Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kan aansluiten, afhankelijk van de behoefte.

Communicatie en informatie-uitwisseling

Regelmatig onderling contact, binnen de werkgroep en naar de ondernemers in het gebied, is belangrijk. Dit kan in de vorm van een ‘belkaart’ (contactgegevens van alle deelnemers), regelmatig overleg, een nieuwsbrief en een app-groep waarin met name ondernemers elkaar kunnen wijzen op concrete risico’s of incidenten.  

In het overleg wordt de stand van zaken van de maatregelen besproken, evenals eventuele incidenten, jaarcijfers, nieuwe knelpunten en acties vanuit ondernemers, gemeente, brandweer en politie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid