Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilig Uitgaansgebied

Veilig en professioneel toezicht in het uitgaansleven, gemeente Groningen

Scriptie over de effectiviteit van het Openbare Orde Team’ (OOT) dat sinds oktober 2011 actief is in het uitgaansgebied van Groningse binnenstad. Het OOT heeft de professionaliteit van het toezicht vergroot, blijkt uit dit onderzoek.

Probleemstelling

Welke visie en analyse ligt ten grondslag aan de politiële aanpak 'Openbare Orde Team' (OOT) in de binnenstad van Groningen, welke doelstellingen kent de aanpak, wat zijn de eerste effecten en hoe wordt de aanpak door de verschillende deelnemers, ketenpartners en het uitgaanspubliek ervaren?

Beschrijving

Het OOT wordt ingezet op de donderdag-, vrijdag- en zaterdag-nacht. Het team bestaat uit speciaal opgeleide politiemensen die het uitgaansgeweld in de binnenstad op een effectieve wijze moeten aanpakken. Deze groep mensen is specifiek getraind om (dreigende) escalaties snel en met beproefde procedures in de kiem te smoren. De essentie van deze aanpak is om op een (pro)actieve en zichtbare wijze, ordeproblemen te voorkomen en snel in te grijpen, door eenduidig, professioneel en in teamverband op te treden. De kracht van het team is de flexibele werkwijze.

Doel van de aanpak is laten dalen van het aantal (ernstige) geweldsincidenten en veiligheidsgevoelens van uitgaanspubliek, ondernemers, medewerkers met een publieke taak te vergroten. De aanpak is gebaseerd op het OOT in Arnhem.

Het onderzoek bestond uit literatuurstudie, gesprekken met betrokkenen, verzamelen en analyseren van politiedata, twee enquêtes en persoonlijke observaties van de auteur.

Conclusies

Het OOT heeft in een jaar tijd gezorgd voor professioneler toezicht in het uitgaansgebied van Groningen. Het is echter nog te vroeg om te stellen dat het ook de veiligheidsgevoelens van het uitgaanspubliek en ketenpartners heeft doen toenemen. De werkwijze en duidelijke visie achter het OOT hebben er vooral voor gezorgd dat er een gemotiveerde en enthousiaste groep politiemedewerkers staat, die deze zware diensten draait.

Auteur

Thijs Daaf Veenhuis

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Regiopolitie Groningen

Bestanden