Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilig Uitgaansgebied

Evaluatie Susteam gemeente Delft

In 2010 heeft de gemeente Delft het Susteam ingevoerd. Bevindingen van betrokken partijen, de cijfers van het Susteam en de cijfers van objectieve en subjectieve veiligheid zijn opgenomen in deze evaluatie. De gemeente Delft heeft besloten de inzet van het Susteam tijdens uitgaansuren en bij bepaalde evenementen te continueren.

Probleemstelling

Het vergroten van de veiligheid in Delft, ook in de late avond en nacht. Dit vraagt een actieve bijdrage van gemeente, politie, horecabezoekers en ondernemers.

Aanpak

Sinds oktober 2011 is het toezicht in de binnenstad van Delft vormgegeven met het Susteam. De naam van het team - het Susteam - geeft gelijk de belangrijkste taak aan: sussen. Dit wil zeggen: het zodanig interveniëren tussen betrokkenen dat geschillen en opstootjes niet uitmonden in vechtpartijen. Het team signaleert, bemiddelt en waarschuwt. Daarnaast verleent het Susteam assistentie aan politie daar waar nodig. Het team bestaat uit twee gecertificeerde beveiligingsmedewerkers en wordt op vrijdag en zaterdagavond en -nacht ingezet.

Resultaten

  • Ten aanzien van de objectieve veiligheid is er geen directe conclusie te verbinden aan de inzet van het Susteam. Het gaat om te kleine aantallen.
  • De veiligheidsbeleving van bewoners is ongeveer gelijk gebleven. De veiligheidsbeleving van het uitgaanspubliek zelf is sterk gestegen: van 76 procent naar 97 procent veilig).
  • Uit de rapportages van het Susteam blijkt dat er veelal bij drie probleemvelden wordt opgetreden, namelijk: geweld, drugs en alcohol.
  • Het Susteam heeft in anderhalf jaar (78 weekenden) 194 keer assistentie verleend aan de politie.
  • De politie is uitermate tevreden over de resultaten die met het Susteam worden geboekt.
  • Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Delft, krijgt van ondernemers, bezoekers en inwoners van Delft positieve reacties over het Susteam.

Op basis van de evaluatie heeft de gemeente Delft besloten de inzet van het Susteam tijdens uitgaansuren en bij bepaalde evenementen te continueren.

Organisatie 

Gemeente Delft