Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilig Uitgaansgebied


Veiligheidsanalyse: 0-meting

Voor een goed inzicht in de veiligheid in het gebied is het belangrijk dat er een goede veiligheidsanalyse wordt uitgevoerd met verschillende bronnen (de 0-meting). De werkgroep loopt twee keer een schouw (dag en nacht), bezoekers aan het gebied en ondernemers worden bevraagd (enquête/interview) en de cijfers van gemeente, brandweer en politie worden gebruikt.

Schouw (dag en nacht)

Er wordt een dag- en een avond-/nachtschouw gelopen met zoveel mogelijk leden van de werkgroep. De nachtschouw wordt gelopen als het donker is, op het drukste moment, doorgaans in het weekend. Van iedere ongewenste situatie wordt een foto en een korte beschrijving gemaakt. Neem hierbij ook aandachtspunten voor uitgaansgebieden uit de KVU mee.

De volgende meldingen kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt:

 • Beheer: bijv. scheve tegels, staat van het straatmeubilair, graffiti, groenonderhoud etc.
 • Toegankelijkheid en begrenzing: toegankelijkheid voor noodhulp, bewegwijzering, onveilige routes naar het openbaar vervoer of parkeerplaatsen etc.
 • Zichtbaarheid: voldoende / werkende verlichting, sociale controle, etc.
 • Attractiviteit: uitstraling algemeen, overlast door geluid of geur etc.
 • Gevoeligheid voor inbraak en brandgevaarlijke situaties.

Enquête bezoekers

Via een enquête kunnen bezoekers aan het gebied hun ervaringen met veiligheid en criminaliteit in het gebied, en tips voor verbetering melden. Er is een voorbeeld-enquête beschikbaar.

Denk na over de volgende praktische zaken:

 • Wie gaat de enquête afnemen: ondernemers, handhavers van de gemeente, studenten (IVK/beveiliging).
 • Wanneer: moment in het jaar (bijv. in de maanden met meer delicten, zoals de donkere dagen) en moment van de dag (met de meeste en grootste variatie aan passanten).
 • Waar: drukke kruispunten waar veel verschillende bezoekers komen.
 • Wie worden bevraagd: bewoners, werknemers, gasten, etc. Zowel het publiek  overdag (werknemers, ondernemers) als publiek ’s nachts (gasten, horecapersoneel, etc.).
 • Hoe: de enquête is op papier in te vullen, maar het is ook mogelijk om bij het CCV een digitale versie op te vragen, onder vermelding van ‘Nieuw uitgaansgebied’.

Enquête ondernemers

Alle ondernemers in het gebied worden gevraagd om hun ervaringen met veiligheid en criminaliteit te delen. Zij kunnen zelf een enquête invullen of een interviewer doet dit samen met de ondernemer. Een interviewer biedt de mogelijkheid om door te vragen. Er is een voorbeeld-enquête beschikbaar. Er is een papieren en een digitale variant van de enquête beschikbaar. De digitale versie kun je opvragen bij het CCV, onder vermelding van ‘Nieuw uitgaansgebied’.

Cijfers van politie

De politie levert aan:

 • Cijfers per maand van het afgelopen jaar;
 • Over gepleegde misdrijven, overlast incidenten en APV-overtredingen;
 • Inclusief een duiding van opvallende zaken en trends.

Cijfers van de gemeente: veiligheid, beheer en handhaving

 • Aantal processen verbaal uitgeschreven door afdeling Handhaving van de gemeente, per type overtreding.
 • Aantal en type meldingen over de openbare ruimte (overlast, verlichting, graffiti, etc.)
 • Cijfers over de wijk vanuit de Veiligheidsmonitor (indien beschikbaar).

Cijfers van brandweer

 • Uitrukcijfers in de wijk van het afgelopen jaar.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid