Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilig Uitgaansgebied


Maatregelen in Amstel III

Sinds september 2018 zijn op initiatief van de werkgroep onderstaande maatregelen getroffen om de gesignaleerde knelpunten in Amstel III aan te pakken. Met name de ondernemers, het stadsdeel en de politie hebben extra maatregelen getroffen om de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Hierbij werd o.a. gebruik gemaakt van het CCV-aanbod.

Ondernemers

 • Groepstraining Veiligheid: hoe kun je agressie, diefstal of een overval voorkomen? En hoe moet je handelen als zo’n incident zich toch voordoet? Dat leren ondernemers en hun werknemers tijdens de Groepstraining Veiligheid. Onder leiding van de trainer spelen de deelnemers met een acteur praktijksituaties na.
 • E-learning Laat je niet overvallen, voor horeca: in deze korte online training leren horecaondernemers aan de hand van filmpjes en fotosituaties hoe ze het risico op een overval zoveel mogelijk kunnen verkleinen. Ook leren ze hoe ze het beste kunnen reageren tijdens en na een overval.
 • Het CCV ontwikkelde diverse video’s met behulp van 360-gradentechniek. Kijkend naar de 360-gradenvideo waant de doelgroep zich in levensechte situaties. Alle video’s zijn te downloaden via de App Store en de Play Store
  • Doorschenken in de horeca: wanneer is iemand te dronken en mag je hem geen alcohol meer geven? Dat is een lastige afweging voor horecamedewerkers. Want dronkenschap is niet altijd duidelijk zichtbaar. De 360-gradenvideo Doorschenken voor horecaondernemers biedt handvatten en helpt om het personeel te trainen.
  • Hoe handel jij bij een overval? In deze interactieve video komen vragen in beeld over hoe te handelen tijdens een overval. Als je een keuze maakt, zie je de gevolgen daarvan en krijg je tips hoe je het beste kunt reageren tijdens en na een overval. De training is goed inzetbaar voor overvaltraining van horecapersoneel. 
 • Excellent cameratoezicht: Om verdachten van misdrijven snel te kunnen opsporen en vervolgen zijn camerabeelden van groot belang. Meer dan 50% van de beelden kan echter niet door de politie en het Openbaar Ministerie worden gebruikt. De beelden zijn te slecht van kwaliteit. Met de 9 punten voor excellent cameratoezicht vergroot je de kans op geschikte beelden voor heterdaadkracht, opsporing en vervolging. Daarom heeft het CCV de scan Excellent Cameratoezicht voor ondernemers ontwikkeld.

Publieke ruimte: gemeente en politie

 • Straatverlichting: kapotte verlichting is gerepareerd. Ook is er aandacht gevraagd voor structurele verbetering van het verlichtingsniveau in de wijk op langere termijn.
 • Groenvoorziening rond straatverlichting is aangepast of gesnoeid.
 • Extra toezicht: tijdens de donkere dagen is er op de hotspots extra toezicht ingezet van stichting Aanpak Overlast Amsterdam in samenwerking met de politie, om zo straatrovers preventief aan te spreken.
 • Bewegwijzering: ter voorkoming van straatroof en diefstal is er extra bewegwijzering geplaatst voor de vindbaarheid van de hotels. Want de praktijk leert dat smartphones vaak worden gestolen op het moment dat slachtoffers met hun smartphone in de hand hun weg zoeken in de wijk.  
 • In verband met het toenemende aantal recreatieplaatsen, bezoekers en zwerfvuil zijn grotere prullenbakken geplaatst.
 • Tijdens een piek in het aantal inbraken is een tijdelijk signaalbord geplaatst met een waarschuwing.
 • De uitstraling van de wijk is onder handen genomen: graffiti verwijderd, scheve paaltjes rechtgezet, zwerfvuil weggehaald, fietswrakken opgehaald, etc.
 • Knelpunten in verkeersveiligheid zijn gesignaleerd: afstemming tussen hotelier en de gemeente over de directe omgeving van het hotel en mogelijke oplossingen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid