Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilig Uitgaansgebied


Maatregelen voor een veilig uitgaansgebied

Er zijn veel maatregelen om de problemen in het uitgaansleven aan te pakken. In de Keuzewijzer Veilig Uitgaan heeft het CCV best practices verzameld. Bovendien ontwikkelt het CCV zelf producten om de veiligheid in het uitgaansleven te vergroten. Daarnaast is innovatie belangrijk om nieuwe veiligheidsproblemen in het uitgaansleven het hoofd te bieden. 

Op deze pagina vind je producten waarmee je je voordeel kunt doen.

Keuzewijzer Veilig Uitgaan

De Keuzewijzer Veilig Uitgaan is een overzicht van effectieve, veelbelovende en innovatieve aanpakken die de veiligheid in het uitgaansleven helpen bevorderen. De Keuzewijzer helpt je de aanpak te kiezen die het beste aansluit bij de problemen in jouw uitgaansgebied: geweld, lachgas, alcohol, seksuele intimidatie, ondermijning, overlast en minder politie inzet.

CCV-aanbod veilig uitgaansgebied  

Samen met het ministerie van JenV, Koninklijke Horeca Nederland, politie en gemeenten ontwikkelde het CCV diverse producten voor een veilig uitgaansgebied. Hieronder staat het aanbod. 

Toolbox wapens en jongeren: uitgaansleven

Collectieve horecaontzegging

Corona, handhaving en horeca

Trends veilig uitgaan

E-learnings

360-gradenvideo’s 


Innovatieve maatregelen tegen uitgaansgeweld

Het CCV heeft in 2014/2015, samen met Bureau Beke, in verschillende gemeenten pilots gedaan met innovatieve maatregelen tegen uitgaansgeweld en -overlast. De pilots waren gericht op: de inrichting van het gebied tegen fietsoverlast, de veiligheidsbeleving van uitgaanspubliek, de inzet van gastheren, de aanpak van alcohol-gerelateerd geweld en de inzet van predictive profiling. 

Deze pilots gaven inzicht in 11 succesfactoren voor innovatie: 

Stel urgentie centraal

Committeer partijen

Gebruik enthousiasme 

Toon lef

Pluk laaghangend fruit

Experimenteer in particuliere domeinen

Wees reëel over haalbaarheid en potentie

Bewaak technische grenzen

Wees reëel over effecten

Hou het perspectief breed

Denk aan communicatie

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid