Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilig Uitgaansgebied


Rem de ontremming

Veilig uitgaan en het garanderen van veiligheid tijdens evenementen staan in steeds meer gremia in Nederland standaard op de agenda. Zowel landelijk als lokaal worden nota's, beleidsregels, convenanten, (lokale) wetten en regels ontworpen om de veiligheid van burgers tijdens uitgaan en evenementen zoveel mogelijk te garanderen. Het terugdringen van geweld en overlast staat daarbij centraal.

Probleemstelling

Bureau Beke onderzocht in opdracht van het CCV wat het uitgaansleven (on)veilig maakt en wat er beter en effectiever kan worden gedaan om het uitgaan veiliger te maken.

Conclusies

Uit het onderzoek komen factoren naar voren die van invloed zijn op uitgaansgeweld en overlast. Ook is gekeken welke innovatieve maatregelen zich op het beïnvloeden van deze factoren richten. In de vijf pilots wordt de effectiviteit van verschillende innovatieve maatregelen in kaart gebracht. Deze vijf factoren zijn:

  • middelengebruik;
  • groepsdruk en- dynamica;
  • houding van portiers, politie en boa’s naar het publiek (bejegening);
  • persoonskenmerken;
  • omgeving.

Auteur

J. Kuppens, T. Van Ham en H. Ferwerda

ISBN

978-90-75116-84-7

Organisatie

Bureau Beke in opdracht van het CCV

Bestanden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid