Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilig Uitgaansgebied


Quickscan nieuwe fenomenen in het uitgaansleven

Gemeente, politie en bedrijfsleven hebben behoefte aan duiding van nieuwe veiligheidsproblemen in het uitgaansleven en aan informatie over de (effectieve) aanpak ervan. Daarom heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in 2019 in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een quickscan uitgevoerd. 

Doel

Doel van de quickscan was inzicht te krijgen in nieuwe fenomenen in het uitgaansleven met betrekking tot onveiligheid, de aanpak en de behoeften die hierbij spelen. Hiervoor is gesproken met focusgroepen en met jongeren (uitgaanspubliek), lokale professionals en experts. De resultaten uit de focusgroepen met jongeren zijn bovendien getoetst in een panel met meer dan 200 jongeren. Dit levert een eerste beeld op van de huidige uitdagingen in het uitgaansleven.

Uitdagingen en aanbevelingen

De huidige uitdagingen voor een veilig uitgaansleven zijn:

  1. Omgaan met minder politie en ernstiger geweld
  2. Aanpak van de nijpende positie van particuliere beveiliging
  3. Overmatig alcoholgebruik door meerderjarigen
  4. Empathisch aanpakken van ongezeglijk uitgaanspubliek
  5. Ondermijning: zichtbaar in het uitgaansleven
  6. Gemeente: rekening houden met de lange termijn
  7. Blijven samenwerken: onveiligheid is nooit het probleem van de ander
  8. Positief uitgaanspubliek en horeca als beschermende factor
  9. Blijvend investeren in preventie.

In de quickscan worden deze uitdagingen helder beschreven en voorzien van aanbevelingen. Er zijn aanbevelingen op landelijk en op lokaal niveau.

Meer informatie

Download de Quickscan: nieuwe fenomenen in het uitgaansleven

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid