Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilig Uitgaansgebied


Lokale veiligheid uitgaansgebieden: case Haarlem

Om geluidsoverlast in uitgaansgebieden het hoofd te bieden is een interventieaanpak ontwikkeld. Deze aanpak bestaat uit 5 fasen. De eerste 4 fasen zijn uitgewerkt aan de hand van een casus in Haarlem. In het rapport worden de uitkomsten van dit onderzoek op een rij gezet.

Beschrijving

De 5 fasen zijn: een context- en probleemanalyse, het bepalen van doelgedrag, het nader bepalen van probleem- en doelgedragingen, het ontwikkelen van een specifieke, contextgerichte gedragsinterventie, en tot slot de implementatie en monitoring van eventuele effecten.

Slotconclusie

In het rapport is naar voren gekomen dat luidruchtig gedrag van rokers (en omstanders) een probleem is in uitgaansgebieden waar woon- en horecafunctie samenkomen. Met het huidige en toekomstige rookbeleid in Nederland staan gemeenten nog meer dan voorheen voor de uitdaging om gezellig uitgaan te combineren met een toenemend aantal rokers (en omstanders) op straat. “Rookbeleid heeft voor veel herrie gezorgd” wordt door een van de bewoners in het uitgaansgebied van Haarlem opgemerkt. Op grond van het onderzoek is een interventieaanpak ontwikkeld speciaal bedoeld voor uitgaansgebieden die geconfronteerd worden met deze problematiek.

Organisatie

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Twente en DSP-groep, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Download

Download het onderzoek op de website van het WODC.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid