Product toegevoegd aan winkelmand
 

Vastgoedcriminaliteit


Vastgoedcriminaliteit in Groot Behrloo

Het doel van het onderzoek is inzicht geven in welke mogelijke aanpakken er zijn om de verschijningsvormen van vastgoedcriminaliteit in het district Groot Behrloo aan te pakken, als het gaat om de faciliterende rol voor de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit.

Conclusie

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat het bij de aanpak van vastgoedcriminaliteit in Groot Behrloo gaat om de verschijning van een veelkoppig monster dat verschillende gedaantes kan aannemen. Vastgoedcriminaliteit is namelijk geen strafbaar feit op zichzelf. Dit betekent dat er geen generieke aanpak bestaat om de verschijningsvormen van vastgoedcriminaliteit in het district aan te pakken. Wel komen op basis van de bestudeerde casus, de in het onderzoek gemaakte koppeling met de literatuur en de interviews met bij de aanpak betrokken experts een aantal bevindingen naar voren die richting geven aan de wijze waarop vastgoedcriminaliteit in Groot Behrloo kan worden aangepakt:

  • Het aanbrengen van focus binnen het thema vastgoed bij de aanpak van vastgoedcriminaliteit
  • Het toepassen van meer specialistische kennis bij de aanpak van de problematiek
  • Aan de voorkant van de problematiek komen.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid