Product toegevoegd aan winkelmand
 

Vastgoedcriminaliteit


Vast goed of vast fout: De vastgoedsector als gelegenheidsstructuur/facilitator voor georganiseerde misdaad in Nederland

Op verzoek van het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum heeft het programma Directoraat-Generaal Ondermijning van het ministerie van Justitie en Veiligheid desk research uitgevoerd naar de rol van de vastgoedsector in Nederland als gelegenheidsstructuur/facilitator voor de georganiseerde misdaad. Er is in kaart gebracht wat bekend is over die rol en de mate waarin zowel (een combinatie van) repressieve als preventieve interventies en maatregelen beschikbaar zijn gericht op het voorkomen en opsporen van (bepaalde vormen van) georganiseerde misdaad die gebruik (of eigenlijk misbruik) maken van vastgoed.

Het rapport kent drie delen:

  • Deel 1 beschrijft de ontwikkeling van Nederlands beleid op georganiseerde misdaad en biedt basisinformatie over de logistiek van georganiseerde criminaliteit.
  • Deel 2 geeft een beschrijving van de uitkomsten van de desk research over ondermijning in de vastgoedketen.
  • Deel 3 bevat de bijlage ‘Overzicht van maatregelen/interventies per vastgoedsector’ die in kaart brengt welke maatregelen, interventies en samenwerkingsverbanden beschikbaar zijn op het gebeid van vastgoed.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid