Product toegevoegd aan winkelmand
 

Vastgoedcriminaliteit


Onderzoek gegevensdeling - Malafide huur

In het rapport Onderzoek Gegevensdeling - Malafide huur van Privacy Management Partners staan de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn voor het delen van persoonsgegevens. Het betreft gegevensdelingen gericht op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit in de huur van vastgoed.

De onderzoeksvraag luidde: "Welke persoonsgegevens kunnen private en publieke partijen (die betrokken zijn bij de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit) uitwisselen in het kader van het tegengaan van malafide huur van vastgoedobjecten?"

Voor dit onderzoek is er gekeken naar de samenhang van internationale en nationale wet- en regelgeving. De geldende regels rondom bescherming van gegevens zijn hierbij het belangrijkst. Deze staan grotendeels opgeschreven in de AVG en de Wet Politiegegevens. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de praktijk.

Download

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid