Product toegevoegd aan winkelmand

Uitgaansgeweld en uitgaansoverlast

Praktijkvoorbeelden

Filter zoekresultaten

Evaluatie pilot Gastvrij en veilig Rembrandt- en Thorbeckeplein

30 januari 2019

Op 1 juli 2015 ging de pilot ‘Gastvrij en veilig Rembrandt- en Thorbeckeplein’ van start. Doelen van de pilot waren meer kwaliteit en minder uitgaansgeweld in dit gebied, bezoekers die zich welkom en veilig voelen en minder overlast voor bewoners. De pilot werd eind 2018 geëvalueerd.

lees meer

Evaluatie pilot vrije sluitingstijden horeca Deventer

26 oktober 2017

Vanuit de wens van de Deventer horeca is op 1 mei 2016 de pilot vrije openingstijden horeca binnenstad van start gegaan. De evaluatieresultaten zijn overwegend positief, met name op het gebied van ondernemersvrijheid en openbare orde & veiligheid. Daarom stelt de burgemeester voor om de pilot om te zetten in definitief beleid.

lees meer

Publiekscampagne ‘Ben je oké?’

06 oktober 2017

Kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers lanceerde 6 oktober 2018 de publiekscampagne ‘Ben je oké?’. Hiermee kunnen poppodia, clubs en festivalorganisaties ongewenst seksueel gedrag tijdens concerten en in het nachtleven bespreekbaar maken. Deze campagne is een initiatief van Rutgers samen met de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Celebrate Safe en NO THANKS! en was de start van de landelijke actieweek van 6 t/m 12 oktober.

lees meer

Evaluatie Horecanota Alkmaar

06 oktober 2017

In de Horecanota van de gemeente Alkmaar (2015) zijn vrije sluitingstijden opgenomen en verruiming van de mogelijkheden om horeca te starten. De gemeente heeft uit gesprekken en een enquête punten gehaald voor verbetering van het horecabeleid.

lees meer

Horecastewards, gemeente Rotterdam

30 juni 2014

Om de sfeer en veiligheid in het uitgaansgebied van de Rotterdamse binnenstad te waarborgen, zijn horecastewards in het leven geroepen. Deze inzet levert een positieve bijdrage aan het veiligheidsgevoel tijdens de uitgaansuren, blijkt uit deze evaluatie.

lees meer

Evaluatie Susteam gemeente Delft

09 september 2013

In 2010 heeft de gemeente Delft het Susteam ingevoerd. Bevindingen van betrokken partijen, de cijfers van het Susteam en de cijfers van objectieve en subjectieve veiligheid zijn opgenomen in deze evaluatie. De gemeente Delft heeft besloten de inzet van het Susteam tijdens uitgaansuren en bij bepaalde evenementen te continueren.

lees meer