Product toegevoegd aan winkelmand

Uitgaansgeweld en uitgaansoverlast


Innovaties in veilig uitgaan

Welke factoren hebben invloed op de veiligheid op uitgaanslocaties? Om deze vraag te beantwoorden werden in 2014 en 2015 pilots uitgevoerd in Alkmaar, Amersfoort, Arnhem, Hilversum en Kampen. Drijvende kracht achter de pilots: Bureau Beke en het CCV.

Minder geweld en overlast

De pilots waren gericht op het verminderen van geweld en overlast in het uitgaanscentrum en bij evenementen. Het onderzoek Rem de ontremming benoemt 5 factoren en maatregelen die van invloed kunnen zijn op uitgaansgeweld en overlast. Het gaat om de factoren omgeving, persoonskenmerken, middelengebruik, groepsdruk en -dynamica en bejegening. In elke pilot richten de innovatieve maatregelen zich op één van deze factoren.

Animatie

In deze animatie wordt kort een toelichting gegeven op de factoren die van invloed zijn op uitgaansgeweld en overlast, de innovatieve maatregelen die zijn onderzocht en de opbrengsten daarvan.