Product toegevoegd aan winkelmand
 

Collectieve horecaontzegging

Rb Noord-Holland: OM niet-ontvankelijk inzake vervolging overtreding CHO in Purmerend

Rb Noord-Holland: OM niet-ontvankelijk inzake vervolging overtreding CHO in Purmerend

De verdachte zou drie keer lokaalvredebreuk hebben gepleegd: hij is binnengedrongen in een horecagelegenheid waarvoor hij een collectieve horecaontzegging heeft gekregen. De rechtbank verklaart het Openbaar Ministerie (OM) echter niet-ontvankelijk, omdat de reikwijdte van de collectieve horecaontzegging niet vaststond en er voor de verdachte geen met voldoende waarborgen omklede rechtsgang openstond voor een onafhankelijke rechter.

Instantie

Rechtbank Noord-Holland

Rolnummer

15/185529-12

Beschrijving

De eiser stelt dat de verdachte drie keer lokaalvredebreuk heeft gepleegd, omdat hij de hem opgelegde collectieve horecaontzegging heeft overtreden. Het is de verdachte echter niet duidelijk gemaakt welke horecagelegenheden deelnamen aan de collectieve horecaontzegging. Bij het ontzeggingenformulier was geen lijst van deelnemende horeca toegevoegd, en op de bijbehorende website bood ook geen overzicht. De verdachte is slechts mondeling medegedeeld om welke horecaondernemingen het ging.

Dit is voor de rechtbank voldoende reden om de verdachte vrij te spreken, maar daarnaast worden enkele fundamentele gebreken aangetekend bij de collectieve horecaontzegging in Purmerend:

  • In het dossier en protocol wordt niet duidelijk welk wangedrag tot de collectieve horecaontzegging heeft geleid.
  • Het is niet duidelijk wie heeft vastgesteld dat de verdachte zich daadwerkelijk misdragen heeft, en of die misdraging een collectief horecaontzegging rechtvaardigt. Er lijkt geen waarschuwing te zijn gegeven, terwijl in het protocol staat vermeld dat dit de gebruikelijke gang van zaken is.
  • Door de te grote betrokkenheid van politie, gemeente en OM bij het horecaverbod wordt de indruk gewekt dat het hier om meer gaat dan alleen een civielrechtelijke overeenkomst.
  • Gezien het aantal horecagelegenheden dat aangesloten is bij de Purmerendse collectieve horecaontzegging, betekent dit middel een forse inbreuk op de bewegingsvrijheid van individuen.
  • Bovendien wordt bij lokaalvredebreuk in Purmerend de verdachte niet alleen strafrechtelijk vervolgd, maar wordt ook de horecaontzegging verlengd, zonder dat er sprake is van nieuw wangedrag.
  • Daarnaast is de verdachte niet medegedeeld waar hij bezwaar kan maken tegen het verbod.
  • Tenslotte zet de rechtbank kanttekeningen bij de onafhankelijkheid van de betreffende klachtencommissie.

Vindplaats