Product toegevoegd aan winkelmand
 

Collectieve horecaontzegging

Rb Almelo: overtreding CHO in Hengelo

Rb Almelo: overtreding CHO in Hengelo

De politierechter stelt een aantal fundamentele en praktische vragen over de toepassing van de Collectieve Horecaontzegging (CHO) en het collectief winkelverbod als middel om overlast in horeca (en winkels) te bestrijden. Hij heropent daarom het onderzoek en verwijst de zaak naar de meervoudige kamer, zodat die daarover kan oordelen.

Instantie

Rechtbank Almelo

Rolnummer

08/800004-10

Beschrijving

De verdachte heeft in dit geval een ‘rode kaart’ (CHO) gekregen van de politie. Deze kaart betekent dat de verdachte een toegangsontzegging heeft voor de Vereniging Horeca Binnenstad Hengelo.

De politierechter werpt een aantal overwegingen op over de CHO (en daarmee ook het collectief winkelverbod). Dit zijn onder andere:

 • Welk criterium geldt in Hengelo voor het krijgen van een CHO, wanneer wordt een waarschuwing (‘gele kaart’) gegeven en hoe lang kan een CHO duren.
 • Bepaalt de ondernemer de ernst van de overtreding zelf of wordt dit namens de ondernemer gedaan?
 • Wie controleert het opleggen van de CHO op misbruik?
 • Hoe wordt de privacy van de betrokken persoon gewaarborgd bij de gegevensuitwisseling tussen politie en ondernemers?
 • De CHO wordt opgelegd gekoppeld aan een strafbaar feit. Door het opleggen van een CHO wordt bekend gemaakt dat de persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, terwijl er niet noodzakelijkerwijs verdere vervolging plaatsvindt.

Daarnaast stelt de politierechter een aantal praktische vragen, onder andere:

 • Hoe wordt de CHO kenbaar gemaakt? Wat houdt de ontzegging concreet in? Welke informatie krijgt de verdachte en hoe wordt getoetst dat hij die informatie ook heeft gekregen?
 • Is een horecaondernemer voldoende gemachtigd om namens een ander de toegang te ontzeggen?
 • Is er een rechtsmiddel tegen het uitreiken van de CHO?
 • Is het proportioneel dat door een incident iemand voor lange duur (soms meerdere jaren) niet wordt toegelaten tot diverse horecagelegenheden?
 • Hoe zit het met de onschuldpresumptie? Op grond waarvan mogen de politie en het OM hieraan meewerken?
 • Wie maakt in deze en andere kwesties de afwegingen? Waar is de democratische controle op een en ander?

De politierechter heropent daarom het onderzoek tijdens de zitting en verwijst de zaak naar de meervoudige kamer. De uitspraak van de meervoudige kamer volgt op 16 juli 2010.

Vindplaats

Op rechtspraak.nl (onder LJN: BK8911), inclusief het vervolg.