Product toegevoegd aan winkelmand
 

Collectieve horecaontzegging

Rb Almelo: OM niet-ontvankelijk inzake vervolging overtreding CHO in Hengelo

Rb Almelo: OM niet-ontvankelijk inzake vervolging overtreding CHO in Hengelo

De verdachte zou in strijd met de Collectieve Horecaontzegging (CHO) een aangesloten horecagelegenheid zijn binnengegaan. Het OM vraagt om een schuldverklaring, zonder oplegging van straf of maatregel. De rechtbank verklaart het OM niet-ontvankelijk vanwege de grote rol van de politie en justitie in de CHO.

Instantie

Rechtbank Almelo

Rolnummer

08/800004-10

Beschrijving

Voorafgaand aan de zitting van de meervoudige kamer van de rechtbank stelde de politierechter een aantal fundamentele en praktische vragen over de toepassing van de Collectieve Horecaontzegging (CHO) en het collectief winkelverbod, als middel om overlast in horeca (en winkels) te bestrijden. De politierechter heropende daarom het onderzoek op 8 januari 2010 en verwees de zaak naar deze meervoudige kamer.

De verdachte wordt vervolgd voor lokaalvredebreuk, omdat hij een horecagelegenheid zou zijn binnengegaan waartoe hem de toegang was ontzegd. De ontzegging wordt uitgedeeld door aangesloten horecabedrijven in samenwerking met politie en justitie.

Er kleven verschillende bezwaren aan dit systeem. Voor zover het gaat om inbreuk op grondwettelijke vrijheden van de betrokkene, de verstrekking van politiegegevens, de kenbaarheid van de horecagelegenheden en het gemis aan duidelijkheid over degene die het horecaverbod daadwerkelijk heeft opgelegd, leidt dit niet tot niet-ontvankelijkheid.

Toch verklaart de rechtbank de officier van justitie niet-ontvankelijk. De reden hiervoor is dat het OM en de politie een essentiële rol vervullen bij de CHO, zonder dat er voldoende (rechts-)waarborgen zijn tegen het gebruik van dit verbod als bestraffing buiten het strafrecht om. Terwijl een CHO de kenmerken heeft van een straf.

Bovendien is de medewerking van politie en justitie essentieel voor de werking van de CHO. Zo verstrekt de politie gegevens over eventuele recidive, indien nodig een foto en heeft zich verplicht om overtreders van de CHO aan te houden. Het OM gaat vervolgens over tot vervolging wegens lokaalvredebreuk.

Ook bij de oplegging speelt de politie een bepalende rol. Zo controleert de politie of het strafbare feit is gepleegd bij een aangesloten horecabedrijf en reikt de politie de CHO daadwerkelijk uit. Klachten worden afgehandeld door de lokale politiechef. Het belangrijkste is echter dat de wijkagent samen met de horecadeelnemer de termijn van de ontzegging vaststelt.

Samenvattend bevat de CHO de reële mogelijkheid van een bestraffing buiten het strafrecht om en zijn er zelfs aanwijzingen dat de ontzegging hiervoor wordt gebruikt. Bij strafbare feiten moet de strafrechter betrokken zijn, de CHO doet hieraan afbreuk. Er is sprake van vormverzuim doordat er inbreuk is gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde. Hiermee is tekort gedaan aan het recht van de verdachte op een eerlijke behandeling van diens zaak. Dit leidt naar het oordeel van de rechtbank tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie.

Vindplaats

Op rechtspraak.nl (onder LJN: BN3518)