Product toegevoegd aan winkelmand

Slachtoffergerichte aanpak van geweld


Slachtoffergerichte aanpak van geweld

Geweld is een van de meest ingrijpende vormen van criminaliteit. Het is dan ook niet voor niets dat er speciale slachtoffergerichte maatregelen worden ingezet die ervoor moeten zorgen dat het aantal slachtoffers van geweld zo laag mogelijk blijft. Naast het voorkomen van slachtofferschap, is ook opvang en ondersteuning belangrijk voor slachtoffers.

Slachtoffers

Volgens de Veiligheidsmonitor was 2,2 % van de Nederlanders in 2016 slachtoffer van geweld.

“Slachtoffer worden van een geweldsmisdrijf is zeer ingrijpend. Het CCV benadrukt daarom de meerwaarde van organisaties als Slachtofferhulp en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Maar ook gemeenten, zoals Rotterdam, pakken steeds meer hun rol richting slachtoffers.”

- CCV-adviseur Marjolijn van Hest

De overheid helpt

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft verschillende maatregelen genomen om geweld tegen te gaan, slachtofferschap van geweld te voorkomen en slachtoffers emotioneel of financieel te ondersteunen.

  • Bij Slachtofferhulp Nederland werden in 2014 zo’n 220.562 slachtoffers aangemeld. Van deze groep was 35 % een slachtoffer van geweld.
  • In de Nederlandse wet worden rechten van slachtoffers steeds beter geregeld. Met de Wet versterking positie slachtoffers (2011), kregen slachtoffers een zelfstandige positie binnen het strafproces.
  • Voor medewerkers met een publieke taak die slachtoffer worden van geweld zijn er landelijke afspraken gemaakt. Zo worden slachtoffers geholpen om hun schade te verhalen op de dader. Meer informatie vindt u op de website Agressievrijwerk.

Links