Product toegevoegd aan winkelmand
 

Seksuele uitbuiting


Signaleren en melden

Het herkennen van signalen van loverboyproblematiek is cruciaal voor de aanpak van daders en hulp voor slachtoffers. Er wordt onderscheid gemaakt in maatregelen ten aanzien van signaleren, melden en signaleerders.

Signaleren

Verschillende signalenlijsten en checklists bieden handvatten om signalen te herkennen.

  • De gemeente Rotterdam, Stichting Humanitas en de politie Rotterdam-Rijnmond stelden voor de campagne 'Loverboys 2.0' een signalenlijst loverboys op.
  • Het Steunpunt Huiselijk Geweld maakte de kaart voor huiselijk geweld.
  • Het Nederlands Jeugdinstituut en het Landelijk Kenniscentrum LVB publiceerden een stappenplan met tips voor signalering en screening van (vermoedelijke of potentiële) slachtoffers van mensenhandel/loverboys.
    Onderdeel van het stappenplan is een risicotaxatie-instrument, zoals het Risicotaxatie-instrument Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (RIS-L). Dit instrument is alleen beschikbaar in de beveiligde omgeving van Jeugdzorg Nederland.

Melden

Als gemeente kun je het beste een lokaal meldpunt instellen dat ervoor zorgt dat signalen op de juiste plek terecht komen. In verschillende gemeenten bestaat er al zo’n advies- en meldpunt. Professionals melden signalen van loverboyproblematiek bij het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha). Mogelijke uitbuiting door loverboys kan ook worden gemeld bij Meld Misdaad AnoniemOpvangatlas.nl helpt bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning bij onder andere geweld thuis en uitbuiting.

Signaleerders

Iedereen in de leefomgeving van het potentiële slachtoffer kan de signalen herkennen en erkennen. Als deze 'oren en ogen' signalen herkennen en erkennen kunnen ze deze melden bij één van de hiervoor genoemde meldpunten. 

Succesfactoren

  • Gebruik het leerlingvolgsysteem op scholen om opvallende zaken structureel te registreren.
  • De incidentenregistratie kan worden gebruikt voor het registreren van incidenten met betrekking tot loverboys.
  • Korte lijnen en regelmatig contact zorgen voor een lagere drempel om signalen te melden: zorg daarom als hulpverlener voor persoonlijk contact met een politie of schoolagent.
  • Registreer ook kleine feiten en vermoedens. Deze kunnen later bijdragen aan de bewijsvoering.
  • Zorg dat binnen de school of instelling duidelijk is hoe en wanneer signalen kunnen worden gemeld. De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandelingen een duidelijk beleid helpen hierbij.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid