Product toegevoegd aan winkelmand
 

Seksuele uitbuiting


Preventie

Rijksbrede aanpak

De Rijksbrede aanpak van loverboyproblematiek richt zich op preventie, bestrijding en bescherming van slachtoffers. In 2016 schreven de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze Kamerbrief (2016).

Risico's 

Preventie begint bij een beter besef van de risico's die het potentiële slachtoffer loopt. Hierbij worden 3 verschillende doelgroepen onderscheiden:

  • Jongeren
  • Ouders
  • Specifieke doelgroepen.

Voorlichting aan jongeren

Voorlichting over loverboyproblematiek aan jongeren kan het beste structureel worden geïntegreerd in het reguliere lesaanbod op scholen. Het onderwerp past goed binnen de lessen over seksuele vorming met thema's zoals (seksuele) weerbaarheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag en normen en waarden binnen relaties.

Voorlichting over sociale media en internet

Aangezien loverboys steeds vaker hun slachtoffers via internet en sociale media ronselen, is voorlichting over het gebruik hiervan belangrijk. Op meldknop.nl kunnen jongeren online informatie, hulp en advies krijgen wanneer zij iets vervelends meemaken op internet.

Voorlichting aan ouders

Betrokken ouders en goede communicatie (ook over seksualiteit) binnen het gezin verkleinen het risico op slachtofferschap. Daarnaast is het belangrijk dat ouders signalen van loverboyproblematiek kennen en herkennen. 

Voorlichting aan specifieke doelgroepen

Er zijn verschillende preventieprojecten die zich richten op specifieke doelgroepen. Meisjes met een laag IQ kunnen niet goed uit de voeten met reguliere preventieprojecten. Voor deze doelgroep bestaan speciale preventieprojecten, zoals een aangepast versie van het lespakket 'Lang leve de liefde'.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid