Product toegevoegd aan winkelmand
 

Seksuele uitbuiting


Loverboys

Loverboys zijn mensenhandelaren die meisjes of jonge vrouwen emotioneel afhankelijk maken om ze daarna uit te buiten, vaak in de prostitutie. Om loverboyproblematiek goed aan te pakken, is een structurele, integrale aanpak noodzakelijk.

Het CCV heeft geen specialistische kennis over loverboys. Uitvoerende partners kunnen maatregelen nemen die zijn onder te verdelen in: 

Barrièremodel loverboys

Het CCV heeft in samenwerking met hulpverlenende instanties, politie en anderen het barrièremodel loverboys ontwikkeld. Dit model biedt inzicht in te nemen acties en verdeling van de aanpak van loverboys onder partijen die belast zijn met de aanpak van loverboys.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid