Product toegevoegd aan winkelmand
 

Seksuele uitbuiting


Werven

Als eerste kijk je naar het werven van illegale sekswerkers. Werven speelt vooral een rol bij illegale prostitutie met dwang (mensenhandel 273f Wetboek van Strafrecht).

 Bewust  Onbewust
Uitgaansleven (horeca) Uitgaansleven (horeca)
Middelbare scholen Middelbare scholen
Vergunde prostitutiesector
Uitzendbureaus
Zorg- en opvanginstellingen

 
Horeca, middelbare scholen en zorg- en opvanginstellingen werken meestal niet bewust mee aan het werven van slachtoffers van seksuele uitbuiting. Voor deze facilitators is het van belang dat ze zich bewust worden van hun 'criminele rol' en beleid implementeren om dit te voorkomen.

Uitzendbureaus

Naast een groot aantal bonafide uitzendbureaus zijn in Nederland ook veel malafide uitzendbureaus  actief.

Deze malafide bureaus verdienen hun geld met het aanbieden van personeel tegen lagere loonkosten of zonder ziektekostenverzekering. Een deel van deze bureaus opereert zelfstandig, soms zijn ze onderdeel van een criminele organisatie.

Malafide uitzendbureaus  zijn in veel gevallen ook betrokken bij het verstrekken van valse of vervalste documenten, het incorrect uitbetalen en het erbarmelijk huisvesten van werknemers.

Voor de aanpak van malafide uitzendbureaus is een barrièremodel ontwikkeld door het CCV. Kijk hier voor meer informatie.

Scholen

Investeer als gemeente in voorlichtingsmateriaal over loverboyproblematiek. Integreer deze voorlichting in het reguliere lesaanbod op scholen. Hiervoor zijn verschillende lespakketten en andere materialen zoals films en theaterproducties ontwikkeld.

Voorlichting over het gebruik van internet en social media is belangrijk. Jongeren zijn zich vaak niet bewust van de risico’s van hun online gedrag.

Scholen kunnen ook voorlichting geven aan ouders. Het is belangrijk dat ouders signalen van loverboyproblematiek kennen en herkennen. Ook moeten ze op de hoogte zijn van mogelijke risico’s van het gedrag van hun kinderen op internet.

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland heeft samen met het OM en de politie signaalkaarten en een voorlichtingsfilm ontwikkeld voor het herkennen van illegale hotelprostitutie.

Als gemeenten kun je horecaondernemers informeren over dit voorlichtingsmateriaal.

Prostitutiebedrijven

In een vergund prostitutiebedrijf kunnen prostituees geronseld worden door mensenhandelaren. Prostituees kunnen weggelokt worden met beloftes en belanden in het illegale circuit.

De vergunde prostitutiebedrijven kunnen zorgen voor goede voorlichting aan prostituees en een veilige werkomgeving creëren. Prostitutiebedrijven kunnen in hun bedrijfsplan opnemen om bij de intake van prostituees aandacht te schenken aan dit probleem.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid