Product toegevoegd aan winkelmand
 

Seksuele uitbuiting


Identiteit

In deze stap kijk je hoe illegale sekswerkers aan een identiteit (documenten) komen.

Bewust Onbewust
Documentvervalser Gemeente (loket BRP)


Je kunt als gemeente een barrière opwerpen om te voorkomen dat deze fraude zich verder in de keten verspreidt. Je bent immers verstrekker (en in die zin facilitator) van identiteitsbewijzen.

Het is dan ook belangrijk dat gemeentepersoneel getraind is in het herkennen van valse documentatie en signalen die kunnen duiden op niet-legale prostitutie.

Ook is er een handige gids beschikbaar met informatie over de bevoegdheden van gemeenten bij de aanpak van fraude met de Basisregistratie Personen (BRP).

Adres met veel verhuizingen

Signaal

  • Iemand schrijft zich in op een adres met opvallend veel verhuisbewegingen.
  • Mogelijke overbewoning.

Mogelijke fraudepatroon

  • Mogelijke schijnbewoning met kans op fraude met toeslagen, uitkeringen, mensenhandel.

Voorbeeld uit Fraudepatronen, 10 signalen van mogelijk misbruik via de BRP. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, 2015.

 

Meer informatie

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid