Product toegevoegd aan winkelmand
 

Seksuele uitbuiting


Financiën

In deze stap volg je het geld. Want aan illegale prostitutie wordt geld verdiend. Dit 'zwarte' geld wordt op verschillende manieren 'witgewassen'.

Bewust Onbewust
Banken Banken
Hypotheekverstrekkers Hypotheekverstrekkers
Horeca Horeca

Banken

Banken zijn in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht hun transacties te monitoren en ongebruikelijke transacties te melden.

Deze melding wordt gedaan op het moment dat er vermoeden bestaat dat de transactie verband houdt met witwassen. Bovendien doen banken ook cliëntonderzoek voor er een zakelijke overeenkomst plaatsvindt. Op deze wijze proberen banken te voorkomen dat ze faciliteren aan criminele praktijken.

Hypotheekverstrekkers

Ook hypotheekverstrekkers zijn zich ervan bewust dat criminelen gebruik maken van hun producten en diensten en hebben in het kader van hypotheekfraude diverse instrumenten ontworpen om dit te voorkomen.

Bijvoorbeeld het incidentenwaarschuwingssysteem van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) waarmee hypotheekverstrekkers elkaar kunnen waarschuwen tegen (potentiële) fraudeurs.

Gemeenten

Hoewel gemeenten niet direct invloed kunnen uitoefenen op het beleid van banken, hypotheekverstrekkers en horecagelegenheden, kun je wel voorwaarden scheppen of samenwerking stimuleren.

Stoplichtconvenant

Met een zogeheten stoplichtconvenant tussen makelaarsverenigingen, politie en gemeenten voorkom je dat personen onroerend goed gebruiken voor criminele praktijken. Ook met de wet BIBOB kun je voorkomen dat je als gemeente criminele praktijken faciliteert.

Daarnaast kun je lokale horecaondernemers bewust maken van illegale prostitutie en ze voorlichten over het herkennen en melden van illegale prostitutie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid