Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid


Regionale samenwerking

Regionale samenwerking van gemeenten op het gebied van prostitutiebeleid lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk is het vaak niet het geval. Dit onderdeel gaat in op de voordelen van regionale samenwerking.

Voordelen van regionale samenwerking

Politie en OM kunnen afspraken maken over toezicht, handhaving, vervolging en sanctionering. Het werken met eenduidige voorschriften, vergunningsvoorwaarden en eisen geeft duidelijkheid aan alle betrokken partijen.

Regionaal beleid kan verplaatsingseffecten verminderen, dit vergroot de beheersbaarheid van de sector. Ook is het makkelijker om samen te werken met andere partners die regionaal georganiseerd zijn, bijvoorbeeld zorgpartners als GGD en verslavingszorg. Gemeenten kunnen bij het opzetten van regionaal beleid van elkaar leren, waardoor de goede ervaringen omgezet kunnen worden in regionaal beleid. Ten slotte sta je sterker bij de rechter als een bestuurlijke sanctie plaatsvindt op basis van regionaal beleid.

Regionale uitstapprogramma's

Een uitstapprogramma helpt een prostituee om op een andere manier aan een bron van inkomsten te komen. Deze hulp vindt plaats via een integrale aanpak, waarbij er aandacht is voor verschillende leefgebieden, zoals: wonen, inkomen, psychosociale hulpverlening. Een begeleider helpt de prostituee naar de juiste instanties en coacht tijdens het uitstappen. Vaak worden er verschillende fasen doorlopen: de contactfase, de oriëntatiefase, de uitvoeringsfase en de nazorg.

De rol van het RIEC

De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) ondersteunen gemeenten en / of regio’s bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. RIECs ondersteunen de samenwerking tussen strafrechtelijke en bestuurlijke partijen. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van informatie. Bij het opstellen of herzien van beleid kan een RIEC aandachtspunten meegeven. Informeer bij jouw RIEC over de mogelijkheden tot samenwerking. Kijk voor meer informatie op riec.nl.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid