Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid


Fase 4 - Evaluatie

Als laatste stap wordt het beleid en de handhaving van het beleid geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie en het signaleren van eventuele knelpunten, kun je het beleid ontwikkelen of aanpassen. Aanbevolen wordt om een evaluatie na minimaal 6 maanden in te zetten vanaf het in gebruik nemen van het nieuwe (of aangepaste) beleid.

Voor een goed resultaat is het belangrijk om dezelfde gegevens te meten en analyseren als gebruikt in fase 1 (de analyse). Door de prostitutiesector en het beleid in een later stadium opnieuw te analyseren, wordt nagegaan of er daadwerkelijk een verbetering van de lokale of regionale situatie heeft plaatsgevonden.

Vragen die kunnen worden gesteld bij een evaluatie zijn:

  • Hoe zijn de gemaakte afspraken in praktijk gebracht?
  • Welke resultaten zijn geboekt in de samenwerking?
  • Zijn de doelstellingen gehaald?
  • Wat zijn de bevindingen van de samenwerkingspartners?

Voorbeelden evaluaties

Continue proces

Evalueren is een continu proces. De prostitutiebranche is steeds in beweging. Dit betekent dat het beleid ook flexibel benaderd moet worden. Uiteraard met behoud van beleidszekerheid voor alle betrokkenen. Betrek daarom in jouw beleid altijd de signalen van alle partijen om een goed beeld te van de praktijk te vormen. Investeer daarnaast ook in een gezonde relatie met de branche. De signalen vanuit de seksinrichtingen en sekswerkers zelf dragen mede bij aan een gezonde branche.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid