Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid


Prostitutiebeleid ontwikkelen

Onderstaande fasering voor het ontwikkelen van prostitutiebeleid is een hulpmiddel voor gemeenten en ketenpartners bij het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van lokaal prostitutiebeleid.

FasenActiviteitenResultaten
Analyse
  • Analyseer bestaande situatie
  • Inventariseer regionaal prostitutiebeleid
  • Inventariseer bestaande discussie binnen gemeente

Zicht op:

  • 'Problematiek'
  • Bestaand (regionaal) beleid en uitvoeringspraktijk
  • Wat wel en niet werkt
  • Uitgangspunten evaluatie

Beleidsontwikkeling

Prioriteiten benoemen en beleid formuleren of aanpassen

 Beleid en Focus

Uitvoering

Maatregelen en instrumenten:

  • Vergunningverlening (afhankelijke van het soort prostitutie)
  • Toezicht en handhaving (vastgelegd in een handhavingsarrangement)
  • Hulpverlening en uitstappen
In te zetten maatregelen en instrumenten

Evaluatie

Uitvoering evalueren en aanpassen

 Aanscherping beleid

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid