Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Project Eigen Raam - haalbaarheidsonderzoek gemeente Amsterdam

Dit haalbaarheidsonderzoek laat zien dat het mogelijk is om een rendabel raamprostitutiebedrijf op te zetten in Amsterdam waarmee ook een kwaliteitsverbetering in de werkomstandigheden van de sekswerkers mogelijk is.

Beschrijving

Er is voldoende draagvlak onder sekswerkers om met hulp van HVO-Querido een experiment te starten voor een eigenraamprostitutiebedrijf met vijftien ramen in vier panden. Als het experiment slaagt, kan project Eigen Raam een substantiële bijdrage leveren aan een veilige en professionele Amsterdamse prostitutiebranche.

De gemeente Amsterdam wordt geen eigenaar van de panden en is niet betrokken bij de exploitatie van het bedrijf. Met de vestiging van een raamprostitutiebedrijf in zelfbeheer krijgen sekswerkers meer invloed op hun werkomstandigheden en worden hun zelfstandigheid en ondernemerschap versterkt.

Vervolg

Het haalbaarheidsonderzoek staat 3 december op de agenda van de gemeenteraad. Stemt de raad in dan is het aan de sekswerkers om samen met HVO-Querido een businessplan op te stellen en kunnen de betreffende panden worden verkocht door de huidige eigenaar. Er is een maatschappelijk investeerder gevonden die de vier panden wil overkopen van de huidige eigenaar, en ze daarna wil verhuren aan een stichting die speciaal voor dit doel wordt opgericht. HVO-Querido is bereid de sekswerkers voor tenminste twee jaar te begeleiden en te ondersteunen bij het opzetten en exploiteren van het bedrijf.

Organisatie

Gemeente Amsterdam, in samenwerking met sekswerkers en zorginstelling HVO–Querido

Bestanden

Project Eigen Raam