Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Nota prostitutie en seksbranche 2015 gemeente Rotterdam

Rotterdam voert strengere regels in ten aanzien van vergunningen aan seksgerelateerde bedrijven en de minimumleeftijd om te werken in de prostitutie gaat naar 21 jaar. In deze nota legt de gemeente de gewenste wijzigingen van het prostitutiebeleid via gemeentelijke regelgeving vast.

Probleemstelling

Door middel van het prostitutiebeleid de misstanden in de seksbranche meer gericht aan te kunnen pakken en te voorkomen en de positie van de sekswerker te versterken. Ook vereist het veranderde aanbod van illegale prostitutie een andere handhavingsstrategie.

Aanpak

Onder strenge voorwaarden wil Rotterdam nieuwe seksinrichtingen toelaten. Deze worden doorgelicht met de wet Bibob om te voorkomen dat criminelen een vergunning bemachtigen. Nieuwe bedrijven mogen zich niet vestigen in drie gebieden in de stad. In die wijken is volgens de gemeente al genoeg aanbod van seksgerelateerde bedrijven. De leefbaarheid komt hier onder druk te staan als er nog meer bij komen.

Nieuwe ondernemers en ondernemers die hun vergunning willen verlengen, moeten een bedrijfsplan opstellen waarin zij afstand nemen van misstanden in de branche. Ook is het voor hen verplicht om bijeenkomsten bij te wonen om signalen van misstanden beter te gaan herkennen. Daarnaast komen er strengere regels voor de hygiëne.

De minimumleeftijd om in de prostitutie te gaan werken gaat omhoog van 18 naar 21. Dit is om prostituees tegen uitbuiting te beschermen. Tot 2018 is er een overgangsregeling van kracht. Hierdoor staan mensen tussen de 18 en 21 niet meteen op straat.

Organisatie

Gemeente Rotterdam

Bestanden

Nota prostitutie en seksbranche 2015