Product toegevoegd aan winkelmand
 

Prostitutiebeleid

Aanpak dwang en uitbuiting - Meer zicht en grip op de Amsterdamse prostitutiebranche

In de Amsterdamse aanpak van de prostitutiesector staan de volgende aspecten centraal: lik-op-stuk (direct optreden bij misstanden), verbeterde informatie-uitwisseling en juridisch pionieren.

Probleemstelling

Amsterdam wil meer zicht krijgen op de prostitutiebranche. Meer zicht maakt een gerichte aanpak mogelijk en zorgt voor meer grip op de branche. Het uiteindelijke doel hiervan is misstanden verminderen, zodat er sprake is van een 'schone' en veilige prostitutiebranche.

Aanpak

In de aanpak staan centraal: lik-op-stuk (direct optreden bij misstanden), verbeterde informatie-uitwisseling en juridisch pionieren. Deze thema’s zijn uitgewerkt in vier pijlers:

  • Verantwoordelijkheid exploitant vergroot: Amsterdam zet in op een grotere verantwoordelijkheid voor exploitanten om misstanden in hun bedrijf tegen te gaan. De nieuwe verplichtingen komen terecht in de APV, die hiervoor wordt aangepast.
  • Integrale aanpak: de gemeente kan misstanden alleen aanpak in nauwe samenwerking met partners als Politie, OM en Belastingdienst.
  • Zorg: positie versterken van de prostituee. In 2008 is het Prostitutie- en Gezondheidscentrum 292 geopend. Prostituees kunnen er onder andere terecht voor medische ondersteuning, maatschappelijk werk, (taal)trainingen en uitstapprogramma’s.
  • (Inter)nationale samenwerking: Amsterdam onderneemt zelf geen activiteiten in landen van herkomst, maar heeft een stevige lobby op nationaal en Europees niveau.

Organisatie

Gemeente Amsterdam

Bestanden

Nota van Uitgangspunten 2012-2017